Gümrük Rejimleri ve Özel Amaçlı Bölge Uygulamaları Çalıştayı

Yönetim kurulu üyemiz  Sn. Arzu Kantay 5 -7 Kasım 2019’da Bursa’da Avrupa Birliği projeleri programında “ Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” başlığı altında Gümrük Rejimleri ve Özel Amaçlı Bölge Uygulamaları – Serbest Bölgeler , Antrepo Rejimi ve Dahilde İşleme Rejimi – Çalıştayına katılım sağlamıştır.

Çalıştay’da Dahilde İşleme Rejimi her yönü ile ele alınmış olup, Kapasite raporlarının standart hale getirilerek denetim ve kontrol mekanizmalarının üzerindeki etki ve öneminin artırılması, fire ve ikincil işlem uygulamalarının kontrol mekanizmaları, ayniyat işlemleri, bedelsiz alım ve satıma izin verecek otomasyonun kurulması ile dahilde işleme izinlerinin münferit işlemler için değil global olarak verilerek fason işçiliğin etkin çalıştırılması, eşdeğer eşya kullanımı ile oluşan vergi kayıpları, telafi edici vergi ödemelerindeki aksaklıklar ve kontrol mekanizmaları, otomasyon sisteminin değerlendirilmesi ve yurtiçinden KDV’siz mal alımında ortaya çıkan sorunların gözden geçirilmesi ana başlıkları etraflıca değerlendirilmiştir.

Dernek Faaliyetleri

Derneğimizin düzenlediği organizasyonlar, etkinlikler hakkında bilgiler.

Foto Galeri

Dernek faaliyetlerimizden ve organizasyonlarımızdan görüntüler.